sugabus


sugabus
sugabùs, -ì adj. (4) 1. 1905,69, NdŽ, Dkš, Užv, Ll, Vdk, gabus, išmaningas: Jis sugabùs žmogus: ką paima, tą padaro Brb. Prilįsti, ko gauti ana sugabì Krš. Sugabesnì buvom, tai i užėsti turėjom ko Krž. Sugabus ir išmanantis tai vyras; daug žino, daug ryšių su visokiomis draugijomis turi Žem. Be vieno galo esi sugabì Grg.
sugabiaĩ adv.: Kas sugabus, tas viską ir dirba sugabiaĩ Dkš.
2. pajėgus: Atėjo ir keletas vaikinų, bet į kariuomenę visiškai nesugabių, nes buvo šlubi, kuproti, kurti ir berankiai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • sugabumas — sugabùmas sm. (2) → sugabus 1: Čionai reikėjo ne bet kokio sugabumo ir suktybės, idant visus neteisius išleidimus parodytum rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užnara — ùžnara sf. (1) kilpa: Sugabus užnaras mėtyti Drūtulis, pagriebęs virvę metė ant to žalčio užnarą rš. | Medis sukas ùžnaroms aukštyn ir susivyna į vainiką Lk …   Dictionary of the Lithuanian Language